iBogen Ret og rimelighed skal kildeangives på følgende måde:

Ravnkilde, Lise (2013): Ret og rimelighed – retssystem, retfærdighed og kriminalitet, iBog fra Forlaget Systime. URL: ret.systime.dk. Senest besøgt: 27. maj 2013

Generelt om kildeangivelser

Når du fx i en skriftlig opgave skal angive en iBog eller et webside som kilde, bør din kildeangivelse indeholde disse oplysninger:

  • Forfatternavn
  • Titel
  • Årstal
  • Entydig adresse (URL)
  • Dato for din sidste aflæsning af materialet

Hvis siden mangler én eller flere af disse oplysninger, må du undlade dem. Hvis der ikke er angivet et først udgivelsesår, kan du skrive "u.å.": uden år.

ISBN: 9788761647702. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018