Ret og rimelighed er udgivet i samarbejde med Advokatsamfundet med støtte fra Dreyers Fond. Materialet henvender sig til samfundsfag på C-, B og A-niveau.

Det får du adgang til

 • 26 videoer
 • 65 billeder
 • 60 ordforklringer
 • 55 opgaver
 • 15 quizzer
 • 140 sider

Forfattere

 • Lise Ravnkilde

Redaktion

 • Morten Bülow

Tak

Ret og rimelighed er udgivet af Systime i samarbejde med Advokatsamfundet.

Dreyers Fond har ydet velvillig og generøs støtte til udgivelsen.

Desuden tak til alle, som har stillet op til interview:

 • Direktør for Mediationsinstituttet Lars Økjær Jørgensen
 • Civilprocesadvokat Pernille Backhausen
 • Forsvarsadvokat Sysette Vinding Kruse
 • Professor Flemming Balvig
 • Professor Helle Porsdam

Rettighedsforhold

ISBN: 978-87-616-4770-2

© Forfatteren og Systime A/S. Første udgivelsesår 2012

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos og illustrationer

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatterne indehaver af rettigheder til fotos og illustrationer.

Alt om iBog®

Læs om adgang, oppetid og diverse funktionaliteter i Alt om iBog®.

Kildeangivelse

Læs om kildeangivelse i Alt om iBog®.

Sig din mening

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne. Klik på ‘Sig din mening’.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

ISBN: 9788761647702. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018