Ret og rimelighed er udgivet i samarbejde med Advokatsamfundet med støtte fra Dreyers Fond. Materialet henvender sig til samfundsfag på C-, B og A-niveau.

Det får du adgang til

  • 26 videoer
  • 65 billeder
  • 60 ordforklringer
  • 55 opgaver
  • 15 quizzer
  • 140 sider

Forfattere

  • Lise Ravnkilde

Redaktion

  • Morten Bülow

Om Ret og rimelighed

ISBN: 978-87-616-4770-2

© Forfatteren og Systime A/S. Første udgivelsesår 2012

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatteren indehaver af rettigheder til fotos.

Adgang og sikkerhed

Læs om adgang og sikkerhed under de tekniske specifikationer på systime.dk.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

ISBN: 9788761647702. Copyright forfatterne og Systime A/S 2017