Du skal logge ind for at skrive en note
1., 2. og 3. instans

1. instans er det domstolsniveau, der først behandler sagen (byret eller landsret). De fleste sager kan ankes til 2. instans (landsret eller Højesteret) og efter ansøgning til Procesbevillingsnævnet kan principielle sager indbringes for 3. instans (Højesteret).

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761647702. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018