Du skal logge ind for at skrive en note
Du skal logge ind for at skrive en note

Historien viser, at det ikke altid fungerer rigtig godt med en enevældig hersker i spidsen for et samfund. Den franske forfatter Montesquieu udviklede derfor allerede i 1700-tallet princippet om magtens tredeling som værn mod magthaveres misbrug af deres position.

Du skal logge ind for at skrive en note

De tre statsmagter

De tre statsmagter

Du skal logge ind for at skrive en note

Princippet er vidt udbredt i den vestlige verden. I Danmark består de tre statsmagter af

  • Lovgivende magt - Folketinget og regeringen.
    Kan fastsætte generelle retsregler.
  • Udøvende magt - regeringen.
    Kan anvende disse retsregler konkret i forhold til borgerne.
  • Dømmende magt - domstolene.
    Kan afgøre retstvister og pålægge straf.

Netop denne tredeling betyder, at magthaverne er gensidigt afhængige af hinanden i deres udøvelse af magten. Regeringen kan fx ikke egenhændigt beslutte, at ministre ikke skal betale skat.

Domstolene kan ses fra to vinkler. For det første kan man se domstolene som et servicetilbud, der står til rådighed for borgerne, når en konflikt skal finde en løsning. Det kan dreje sig om en forældremyndighedssag, en sag om erstatning efter en færdselsulykke og lignende. For det andet kan man se domstolene som en magthaver i samfundsstrukturen, der beskytter borgerne mod overgreb fra de to andre statsmagter. Dette kapitel beskæftiger sig med domstolene som statsmagt, altså den sidste af de to vinkler.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761647702. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018